top of page

פולין, מחוץ לבוידעם //

סיפורם של כמה מסעות לאורכה ולרוחבה של פולין

יצאנו נרגשים מהמוזיאון לתולדות יהודי פולין שבוורשה. תפסנו מונית, ביקשתי מהנהג בפולנית מנומסת שיסיע אותנו לפארק וואז'נקי (Łazienki), היפה שבגני ורשה, וסיפרתי לו שבדיוק ביקרנו במוזיאון לתולדות יהודי פולין. "גבירתי יודעת כמה פולנים החביאו יהודים והצילו אותם במלחמה? יותר מכל אומה אחרת באירופה", אמר הנהג, שהתגלה כידען מופלג בהיסטוריה הפולנית. "ואחרי שהגנרל פון דם באך דיכא את מרד גיטו ורשה והעיר נחרבה עד היסוד שיקמנו את ההריסות בידיים של הבנאים שלנו. ודווקא עלינו מתנפלים". מעניין איך היה הנהג שלנו מגיב לו סיפרתי לו שבשנת 1947 אבא שלי, קפטן הנריק ברלס, אז יועץ משפטי בשירות הביון הפולני, הוא זה שהיה אחראי ללוות את אותו גנרל פון דם באך למשפטי נירנברג.

זהו סיפורם של כמה מסעות שערכתי בשנים האחרונות לאורכה ולרוחבה של פולין - מוורשה עיר הולדתי ועד גדנסק היפהפייה הבלטית, מקרקוב שבה למד אבי לפני המלחמה ועד האגמים המזוריים, ומיער העד ביאווייז'ה ועד הדוכנים הצבעוניים מול הכנסייה המרהיבה בכפר שוויינטה ליפקה, שבהם מוצעים למכירה בערבוביה פסלוני עץ של חסידות כסגולה לפוריות ופסלוני יהודים עם פאות כקמע לפרנסה טובה...   

לכתבה על פולין

© Galia Guttman 2017

bottom of page